Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad MČ > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Zveřejnění výzev a veřejných zakázek MČ Praha - Nebušice 

Profil zadavatele - http://prahanebusice.profilzadavatele.cz

Všechny smlouvy a objednávky s hodnotou vyšší než 50.000,- Kč bez DPH jsou zveřejněny v Registru smluv.

 

"TV Nebušice ul. V Sídlišti - dešťová kanalizace".
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Lhůta pro podání nabídky je 30.9.2019 do 9.00 hodin.
Vyvěšeno dne 21.9.2019
Smlouva o dílo bude uzavřena po schválení zhotovitele Zastupitelstvem MČ Praha - Nebušice.
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15.10.2019.

================================================================================================= 

"MČ Praha - Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - Dubová".
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Lhůta pro podání nabídky je  26.09.2019 do 10.00 hodin.
Vyvěšeno dne 18.09.2019
Smlouva o dílo bude uzavřena po schválení zhotovitele Zastupitelstvem MČ Praha - Nebušice. 

================================================================================================= 

"MČ Praha - Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. Lovecká"
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Lhůta pro podání nabídek je 12.04.2019 do 10.00 hodin.
Vyvěšeno dne 03.04.2019 v 10,00 hodin.
Smlouva o dílo bude uzavřena po schválení zhotovitele Zastupitelstvem MČ Praha - Nebušice.
Smlouva o dílo uzavřena dne 08.07.2019

================================================================================================= 

"MČ Praha - Nebušice. lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. Na Závěji"
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Lhůta pro podání nabídek je 10.12.2018 do 10.00 hodin.
Vyvěšeno dne 03.12.2018 v 08,00 hodin.
Smlouva o dílo bude uzavřena po schválení zhotovitele Zastupitelstvem MČ Praha - Nebušice.
Smlouva o dílo uzavřena dne 9.4.2019. 
Vyvěšeno dne 10.12.2018 ve 14,00 hodin. - AKCE DOKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MČ Praha - Nebušice, lokality Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. K Lažance 2. část
(úsek lovecká - U Pohádky)."
Smlouva uzavřena 31.10.2018
Vyvěšeno dne 06.11.2018
Stavební práce byly dne 07.12.2018 přerušeny, obnoveny budou dle vyhovujících klimatických podmínek.
Vyvěšeno dne 10.12.2018 - AKCE DOKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Realizace větrání s rekuperací ZŠ Nebušice - kuchyně."
Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a práce.
Smlouva uzavřena dne 26.6.2018.
Vyvěšeno dne 13.7.2018.  - AKCE DOKONČENA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Prostorová akustika - učebny ZŠ Nebušice."
Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby.
Smlouva uzavřena dne 27.6.2018.
Vyvěšeno dne 1.7.2018. - AKCE DOKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MČ Praha - Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. Pod Hájovnou."
Zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Výzva k podání nabídky.
Vyvěšeno dne 9.4.2018.
Smlouva o dílo uzavřena dne 3.5.2018. - AKCE DOKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části".
Zjednodušené podlimitní řízení.
Zakázka zveřejněna na Profilu zadavatele  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-nebusice_243/ 
Lhůta pro podání nabídky je 29.03.2018 do 10,00 hodin.
Vyvěšeno dne 13.3.2018 - AKCE DOKONČENA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MČ Praha - Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků - ul. K Lažance 1. část (úsek Dubová - Lovecká)."
Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Smlouva o dílo uzavřena 3.7.2018
Vyvěšeno dne 10.7.2018 - AKCE DOKONČENA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oprava ulice Koťátkova, MČ Praha - Nebušice".
Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Smlouva o dílo uzavřena dne 3.7.2018.
Vyvěšeno dne 10.7.2018. - AKCE DOKONČENA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oprava ulice V Pachmance, MČ Praha - Nebušice, Praha 6."
Zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Výzva k podání nabídky.

Vyvěšeno dne 9.4.2018.
Smlouva o dílo uzavřena dne 27.4.2018. - AKCE DOKONČENA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Zařízení odborné učebny v ZŠ Nebušice - vybavení dílen."

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby.
Vyvěšeno dne 16.4.2018
Kupní smlouva uzavřena dne 2.5.2018. - AKCE DOKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zpevněné plochy na hřbitově v Nebušicích - chodníčky."
Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.
Smlouva o dílo uzavřena dne 13.3.2018.
Vyvěšeno dne 20.3.2018. - AKCE DOKONČENA

====================================================2017========================================

"Výstavba cyklostezky ul.Tuchoměřická - trasa č.3" 
Zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
L
hůta pro podání nabídek je 2.11.2017 do 12,00 hodin.
Smlouva o dílo uzavřena 14.11.2017.
Vyvěšeno dne 25.10.2017 - AKCE DOKONČENA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části." - Zadávací řízení zrušeno
Zjednodušené podlimitní řízení.
Zakázka zveřejněna na Profilu zadavatele  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-nebusice_243/ 
Vyvěšeno dne 7.11.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dodávka a montáž mobiliáře ZŠ Nebušice včetně návrhu komplexního řešení interiéru."
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 19.5.2017 do 10.00 hodin (viz profil zadavatele).
Zadávací dokumentace vč. textových příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: http://prahanebusice.profilzadavatele.cz 
Vyvěšeno dne 28.4.2017 - AKCE DOKONČENA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MČ Praha - Nebušice, Chodníky - 2.část, Praha 6 (K Vizerce)".
Zakázka malého rozsahu. 


Smlouva o dílo uzavřena 29.6.2017 - RENEX s.r.o. - AKCE DOKONČENA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rek. chodníků v ul. Nebušická"
Zakázka malého rozsahu.

Výzva k podání nabídky
Smlouva o dílo, Příloha č.1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4
Smlouva je uveřejněna v Registru smluv. - AKCE DOKONČENA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce "Dostavba ZŠ Praha - Nebušice" - VZ 637742
Zakázka uveřejněna na Profilu zadavatele a v Registru smluv. - AKCE DOKONČENA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Parkoviště v ulici K Noskovně"
Zakázka malého rozsahu.

Smlouva o dílo - INPROS PRAHA a.s.
Přílohy ke smlouvě   AKCE DOKONČENA

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.

 

Zakázka malého rozsahu - Zhotovení projektové dokumentace pro dostavbu základní školy Praha Nebušice.

Smlouva o dílo - ŠONSKÝ architects s.r.o. AKCE DOKONČENA