Městská část Praha - Nebušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Už při zběžném pohledu na cyklomapu v katastru MČ Nebušice je pozorovateli patrné, že obec by mohla tvořit přirozenou křižovatku několika důležitých cyklotras. Doteď tomu tak není, ale blýská na lepší časy…!

V březnu 2015 se totiž naskytla reálná možnost nebušickou křižovatku cyklotras uskutečnit. Komise pro cyklistickou dopravu (spadající pod radu hl. m. Prahy) doporučila k další realizaci koncepční studii cyklotras „Nebušice – Přední Kopanina“, vypracovanou MČ Praha - Nebušice. „Na sklonku roku 2014 jsme začali konkretizovat naše dřívější představy,“říká zastupitel za Sdružení pro Nebušice Roman Karásek, „a na základě tohoto procesu vznikla mimo jiné zmíněná koncepční studie cyklotras. Ta byla následně prezentována naší městskou částí před cyklokomisí. Díky včas připraveným podkladům jsme magistrát hl. m. Prahy žádali o podporu mezi prvními a nejspíš i díky tomu jsme uspěli.“

Realizaci projektu propojení cyklotras v katastru MČ Nebušice přislíbil zajistit Magistrát hl. m. Prahy z fondu pro podporu cyklistické dopravy na území hlavního města. Projekt byl rozdělen do tří etap: V rámci první etapy vznikne propojení mezi Gabrielkou a sv. Juliánou po horní hraně lesa Hlásek, zrevitalizované úvozové cestě západně od Hlásku a dále po polní cestě v minulosti spojující Nebušice a Přední Kopaninu přes sv. Juliánu. „Obnovená polní cesta bude sloužit pěším i cyklistům, kterým umožní bezpečně pokračovat od Prahy přes Nebušice dále k turistickým cílům ve Středočeském kraji. V rámci její obnovy je počítáno i s výsadbou aleje stromů paralelně s ní,“říká Karásek.

Druhá etapa projektu má za cíl propojit atraktivní oblasti Divoké Šárky s dalšími lesními lokalitami v katastru MČ Nebušice se zvláštním záměrem vyhnutí se dopravně -nebezpečnému úseku v serpentině ulice Tuchoměřická.

Třetí závěrečná etapa tohoto projektu bude mít podobu samostatné cyklostezky vedené podél silnice vedoucí z Nebušic na Přední Kopaninu. „Již v lednu 2015 bylo na základě iniciativy starostů Nebušic a Přední Kopaniny zahájeno jednání o vybudování kruhové křižovatky v prostoru u Akcízu. Důvody této snahy jsou nasnadě – zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místě častých dopravních nehod. Na společném jednání s TSK (Technická správa komunikací)byl představen takový návrh dopravní stavby, který plně počítá se začleněním námi budované cyklostezky směrem na Kopaninu. V současnosti již probíhají projektové práce, předpokládaný termín realizace této stavby je průběh roku 2016,“ říká starosta MČ Nebušice ing. Viktor Komárek.

Vybudováním této cyklostezky vznikne zároveň možnost realizace cyklistického napojení letiště Václava Havla s centrem Prahy. A nejen to: „Propojením tras vybudovaných v první a druhé etapě projektu vznikne tzv. „Nebušicko – Kopaninský okruh“ v délce cca 9 Km, vhodný pro rekreační cyklistiku rodičů s dětmi, seniorů, apod., vedený bezpečně mimo hlavní dopravní komunikace. Na křižovatce všech tří plánovaných cyklotras (viz. přiložený plánek) vznikne odpočinkové místo „Rozcestí Nebušice“, které bude navíc sloužit jako vyhlídka na Nebušice a zároveň jako jeden z výchozích bodů naučné stezky „Les Hlásek“(viz. záložka Naučná stezka Les Hlásek), říká zastupitel Roman Karásek.

 Petr Šimáček

Plánované etapy

Koncepční studie cyklotras

Nebušicko-Kopaninský okruh