Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad MČ > Rozpočet

Závěrečný účet MČ Praha - Nebušice za rok 2018
Vyvěšeno 03.05.2019 

- Závěrečný účet za rok 2018.
- Rozvaha 2018.
- Příloha 2018.
- Výkaz zisku a ztráty 2018.
- Výkaz 120, 2018.
- FIN 2-12, 2018.
- Přehled o peněžních tocích 2018.
- Přehled o pohybu majetku 2018.
- Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018.
- Finanční vypořádání s rozpočtem HMP.
- Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018.
- Rozvaha CSS Nebušice 2018.
- Výkaz zisku a ztrát CSS Nebušice 2018.
- Příloha CSS Nebušice 2018.
- Majetek CSS Nebušice 2018.
- Rozvaha ZŠ a MŠ 2018.
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Nebušice 2018.
- Příloha ZŠ a MŠ Nebušice 2018.
- Majetek ZŠ a MŠ Nebušice 2018.


Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Nebušice pro rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn 4.1.2019
Rozpočet schválen dne 21.1.2019
Vyvěšeno dne 23.01.2019

Rozpočet - hlavní činnost.
Rozpočet - vedlejší hospodářská činnost.

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024.
Sociální fond.

  

Schválené Rozpočtové provizorium MČ Praha - Nebušice pro rok 2019.
Vyvěšeno dne 12.10.2018
Sejmuto dne 23.1.2019

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
Centra sociálních služeb Nebušice
Návrh vyvěšen 13.12.2018
Rozpočet a střednědobý výhled schválen 31.12.2018
Schválené dokumenty vyvěšeny dne 2.1.2019

Rozpočet CSS Nebušice na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

 


Schválená rozpočtová opatření MČ Praha - Nebušice pro rok 2019

 

Vyvěšeno dne 7.10.2019
Transfer z MHMP - 9a

Vyvěšeno dne 2.10.2019
Transfer z MHMP - 8
Transfer z MHMP - 9
Rozpočtové opatření ZMČ - 6

Vyvěšeno dne 3.7.2019
Transfer z MHMP - 7
Transfer z MHMP - 6
Transfer z MHMP - 5
Transfer z MHMP - 4
Rozpočtové opatření ZMČ - 5
Rozpočtové opatření ZMČ - 4

Vyvěšeno dne 2.5.2019
Transfery z MHMP - 3
Rozpočtová opatření ZMČ - 2
Rozpočtová opatření ZMČ - 3

Vyvěšeno dne 26.03.2019 
Transfery z MHMP - 1
Transfery z MHMP - 2 
Rozpočtová opatření ZMČ - 1  

 

Rozpočtová opatření schválená Starostou MČ

Vyvěšeno dne 30.01.2019
RO-S č. 1
RO-S č. 2

Vyvěšeno dne 22.2.2019
RO-S č. 3
RO-S č. 4

Vyvěšeno dne 27.3.2019
RO-S č. 5
RO-S č. 6

Vyvěšeno dne 5.4.2019
RO-S č. 7

Vyvěšeno dne 10.5.2019
RO-S č. 8
RO-S č. 9

Vyvěšeno dne 20.5.2019
RO-S č. 10

Vyvěšeno dne 3.6.2019
RO-S č. 11   

Vyvěšeno dne 28.6.2019
RO-S č. 12
RO-S č. 13

Vyvěšeno dne 18.7.2019
RO-S č. 14  

Vyvěšeno dne 12.8.2019  
RO-S č. 15
RO-S č. 16

Vyvěšeno dne 23.8.2019
RO-S č. 17

Vyvěšeno dne 17.9.2019 
RO-S č. 18
RO-S č. 19

Vyvěšeno dne 29.10.2019
RO-S č. 20
RO-S č. 21

 

 

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA
Vyvěšeno dne 10.10.2014 

 

=================================================================================

ARCHIV 

Schválený Závěrečný účet
MČ Praha - Nebušice za rok 2018. 
Vyvěšeno dne 2.5.2018

 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
MČ Praha - Nebušice na rok 2018
Vyvěšeno dne 15.3.2018 

* hlavní činnost
* vedlejší hospodářská činnost
* sociální fond
* střednědobý výhled rozpočtu MČ 2012-2023

 

Schválená rozpočtová opatření MČ Praha - Nebušice pro rok 2018
(ZMČ - Zastupitelstvo MČ Praha - Nebušice)

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 12.03.2018
Vyvěšeno dne 4.4.2018
Transfery z MHMP - 1
Transfery z MHMP - 2
Rozpočtová opatření ZMČ - 1

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 23.04.2018
Vyvěšeno dne 2.5.2018
Transfery z MHMP - 3
Transfery z MHMP - 4

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 25.06.2018
Vyvěšeno dne 04.07.2018
Transfery z MHMP - 5
Transfery z MHMP - 6
Rozpočtová opatření ZMČ - 2
Rozpočtová opatření ZMČ - 3
Rozpočtová opatření ZMČ - 4
Rozpočtová opatření ZMČ - 5

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 17.09.2018
Vyvěšeno dne 25.9.2018
Transfery z MHMP - 7

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 31.10.2018
Vyvěšeno dne 12.11.2018
Rozpočtová opatření ZMČ - 6 

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 17.12.2018
Vyvěšeno dne 19.12.2018
Rozpočtová opatření ZMČ - 7

Rozpočtová opatření ZMČ - 8

 

Rozpočtová opatření schválená Starostou MČ
Vyvěšeno dne 4.4.2018
RO-S č. 1 

Vyvěšeno dne 2.5.2018
RO-S č. 2 

Vyvěšeno dne 24.5.2018
RO-S č. 3

Vyvěšeno dne 29.5.2018
RO-S č. 4
RO-S č. 5

Vyvěšeno dne 31.5.2018
RO-S č. 6 

Vyvěšeno dne 20.6.2018
RO-S č. 7 

Vyvěšeno dne 10.7.2018
RO-S č. 8
RO-S č. 9

Vyvěšeno dne 30.7.2018
RO-S č. 10

Vyvěšeno dne 15.8.2018
RO-S č. 11

Vyvěšeno dne 24.8.2018
RO-S č. 12

Vyvěšeno dne 3.9.2018
RO-S č. 13

Vyvěšeno dne 27.9.2018
RO-S č. 14

Vyvěšeno dne 6.11.2018
RO-S č. 15

Vyvěšeno dne 6.11.2018
RO-S č. 16

Vyvěšeno dne 6.11.2018
RO-MHMP 2018 - 8

Vyvěšeno dne 13.11.2018
RO-S č. 17

Vyvěšeno dne 13.11.2018
RO-S č. 18

Vyvěšeno 27.12.2018
RO-MHMP 2018 - 9

Vyvěšeno dne 26.11.2018
RO-S č. 19

Vyvěšeno dne 26.11.2018
RO-S č. 20

Vyvěšeno dne 19.12.2018
RO-S č. 21

Vyvěšeno dne 27.12.2018 
RO-S č. 22

 

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Centra sociálních služeb Nebušice.

Návrh vyvěšen dne 16.3.2018
Schváleno 3.4.2018
Rozpočet na r. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu

======================

Rozpočet na rok 2017 
Vyvěšeno dne 23.1.2017 

Rozpočet na rok 2016
Vyvěšeno dne 8.3.2016

Rozpočet na rok 2015

 

Rozpočet na rok 2014

 

Rozpočet na rok 2013

 

Rozpočet na rok 2012

 

Rozpočet na rok 2011

 

Rozpočet na rok 2010