Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad MČ > Rozpočet

Rozpočtové provizorium 2018
Schváleno ZMČ Praha - Nebušice dne 13.11.2017
Vyvěšeno dne 14.11.2017
Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha - Nebušice
Rozpočtové provizorium na rok 2018

 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
MČ Praha - Nebušice na rok 2017

Vyvěšeno dne 23.1.2017 

 

Závěrečný účet MČ Praha - Nebušice pro rok 2016
V listinné podobě je k nahlédnutí v účtárně Úřadu MČ Praha - Nebušice.
Vyvěšeno dne 22.5.2017

- Závěrečný účet 2016
- Rozvaha 2016
- Výkaz zisku a ztráty 2016
- Příloha 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Zpráva o přezkoumání hospodaření
- Peněžní toky
- Vlastní kapitál

Schválená rozpočtová opatření MČ Praha - Nebušice v roce 2017
(ZMČ - Zastupitelstvo městské části Praha - Nebušice)

Rozpočtová opatření schválená ZMČ  22.3.2017
Vyvěšeno dne 24.3.2017

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 24.4.2017
Vyvěšeno dne 28.4.2017  
 
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 30.5.2017

Rozpočtová opatření -1
Rozpočtová opatření -2
Rozpočtová opatření -3
Transfery z MHMP  
Komentář RO 
Vyvěšeno dne 5.6.2017 

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 19.6.2017
Rozpočtová opatření
Komentář k RO 
Vyvěšeno dne 22.6.2017

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 29.6.2017
Rozpočtová opatření -1
Rozpočtová opatření -2
Transfery z MHMP -1
Transfery z MHMP -2
Transfery z MHMP -3
Komentář k RO
Vyvěšeno dne 4.7.2017

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 31.7.2017
Rozpočtová opatření
Transfer z MHMP
Komentář k RO
Vyvěšeno dne 4.8.2017 


Rozpočtová opatření schválená ZMČ 13.11.2017
Rozpočtová opatření -1
 Rozpočtová opatření -2
Transfery z MHMP
Komentář k RO

Rozpočtová opatření schválená ZMČ 18.12.2017
Rozpočtová opatření - 1
Rozpočtová opatření - 2
Transfery z MHMP - 1
Transfery z MHMP - 2
Komentář k RO

Vyvěšeno dne 10.1.2018

Rozpočtová opatření schválená starostou MČ
Rozpočtová opatření č. 1 - 5

Rozpočtová opatření č. 6 - 12
Rozpočtová opatření č. 13 - 18
Rozpočtová opatření č. 19 - 21
Rozpočtová opatření č. 22 - 23

Rozpočtová opatření č. 24 - 27
Vyvěšeno 10.11.2017 

Rozpočtová opatření  č. 28 - 30
Vyvěšeno dne 23.11.2017

Rozpočtová opatření č. 31
Rozpočtová opatření č. 32
Rozpočtová opatření č. 33
Rozpočtová opatření č. 34
Rozpočtová opatření č. 35
Vyvěšeno dne 10.1.2018

 

Centrum sociálních služeb Nebušice

Úprava rozpočtu CSS Nebušice na rok 2017
Vyvěšeno dne 21.7.2017
Upravený rozpočet

Rozpočet CSS Nebušice pro rok 2017
Vyvěšeno dne 15.3.2017
Rozpočet pro rok 2017 CSS Nebušice 

Návrh rozpočtu CSS Nebušice pro rok 2017
Vyvěšeno dne 27.2.2017
Sejmuto dne 15.3.2017
Návrh rozpočtu pro rok 2017

  
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu CSS Nebušice (2018-2019)

 

 

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice
je vyvěšen na webu školy - www.zsnebusice.cz


 

Archiv
Rozpočet na rok 2016
Vyvěšeno dne 8.3.2016

Rozpočet na rok 2015

 

Rozpočet na rok 2014

 

Rozpočet na rok 2013

 

Rozpočet na rok 2012

 

Rozpočet na rok 2011

 

Rozpočet na rok 2010